Saturday, 26 November 2011

Peryataan standard KKSR Dunia Muzik

  1. Mengetahu asas muzik dan nilai sahsiah.
  2. mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik serta menerapkan nilai sahsiah.
  3. Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mangamalkan nilai sahsiah.
  4. Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mempunyai nilai sahsiah.
  5. Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikan dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam nilai sahsiah.
  6. Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal serta menjadi contoh dan menunjukkan cara dengan betul dan tepat serta berperibadian mulia dalam nilai sahsia.....

No comments:

Post a Comment