Thursday, 8 December 2011

Bagaimana membangunkan kreativiti

PERANAN GURU
  1. MERANCANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
  2. MEMBIMBING DAN MENJADI FASILITATOR
  3. MENTAKSIR BERTERUSAN
  4. MENGURUS PERSEKITARAN PEMBELAJARAN
  5. MEMBANGUNKAN KOMUNITI

No comments:

Post a Comment