Wednesday, 7 December 2011

contoh rph pendidikan muzik

Mata Pelajaran dan Kelas
Dunia Muzik
1 Bunga Raya


Tajuk/Tema
Tempo


Masa
30 minit


Standard Pembelajaran
1.1.4


Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1.      Menyanyi Lagu Selamat Pagi mengikut tempo.


Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
1.      Murid mendengar lagu Selamat Pagi sambil menepuk detik dengan bimbingan guru. CD1 Track 01.
2.      Menyebut lirik lagu Selamat Pagi dengan sebutan yang betul dengan bimbingan guru.
3.      Menyanyi lagu Selamat Pagi mengikut tempo dengan bimbingan guru. CD 1 Track 01
4.      Menyanyi lagu Selamat Pagi mengikut tempo. CD 1 Track 02
5.      Menyanyi lagu Selamat Pagi mengikut tempo sambil menepuk detik lagu. CD 2 Track 01 atau Track 02


Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Kreativiti


    
Bahan Bantu Belajar
CD 1 Track 01 dan 02 (Selamat Pagi)


Penilaian pengajaran dan pembelajaran
Menyanyi mengikut tempoRefleksi
1.      90% (36 orang) murid dapat menyanyikan lagu mengikut tempo.
2.      10% (4 orang) murid masih perlu di beri latihan menyanyi mengikut tempo
        
Tindakan Susulan
 Pengukuhan aspek tempo menerusi aktiviti gerakan dan permainan alat muzik dalam pengajaran dan pembelajaran akan datang.

No comments:

Post a Comment