Tuesday, 6 December 2011

konsep muzik : Warna tone

Bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh pelbagai sumber membentuk tonaliti muzikal.Berikut adalah penghasilan bunyi dari:
  • suara manusia
  • binatang
  • kenderaan
  • alam semula jadi
  • dll yang mempunyai ciri-ciri yang tersendiri.

No comments:

Post a Comment