Saturday, 3 December 2011

profesion keguruan...

Profesion perguruan merupakan suatu profesion yang mendidik generasi yang akan datang dan adalah wajar di beri penelitian dan keutamaan. Sesungguhnya kejayaan sesebuah negara bergantung kepada sumber manusia  yang memunyai pendidikan yang seimbang dari domain intelek,rohani,jasmani dan emosi.

No comments:

Post a Comment