Wednesday, 23 November 2011

objektif dunia muzik

Kurikulum Dunia Muzik bertujuan untuk membolehkan mencapai standard pembelajran berikut:

  1. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman menerusi aktiviti nyanyian,gerakan dan permainan alat muzik.
  2. menghasilkan idea muzikal krreatif menerusi nyanyian,gerakan dan bermain alat.
  3. menghargai pelbagai jenis muzik dengan menyatakan secara lisan dari aspek muzika karya muzik yang di dengar.
  4. mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal.

No comments:

Post a Comment