Wednesday, 23 November 2011

visi dan misi KKSR

Menghasilkan modal insan berdaya cipta dan berkeupauyaan menghasilkan idea dan cipta yang berkualiti yan gmenjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat,bangsa, negara dan agama.
No comments:

Post a Comment